ماشین های اداری
بخش ماشینهای اداری دربرگیرنده ی مجموعه وسیعی می شود که عبارتند از: تلفن، ویدیو پروژکتور، تجهیزات آموزشی،اداری، فروشگاهی و دستگاه کپی

ره سانا سیستم آماده ارائه انواع خدمات مشاوره، تهیه و تامین آنها می باشد.
برندهای مطرح و طرحهای متفاوت
ارائه مشاوره فنی در انتخاب و خرید
انواع تجهیزات هوشمند آموزشی مانند برد هوشمند، کپی برد و ...

با مشاوران فنی ره سانا محیطهای آموزشی خود را به روز و هوشمند نمایید.
انواع تجهیزات اداری در برندها و کاربردهای متفاوت

مشاوره فنی در زمینه انتخاب و خرید انواع تجهیزات اداری
بارکد خوان، اسکناس شمار، تشخیص اصالت اسکناس و سایر تجهیزات فروشگاهی مربوطه

ارائه مشاوره فنی در انتخاب و خرید
انواع دستگاه کپی در برندها و طرحهای مختلف

با همراهی مشاوران ره سانا طرح و برند خود را با اطمینان انتخاب کنید
ارائه انواع مواد مصرفی ماشینهای اداری در برندها مختلف همراه با قیمت مناسب

تونر، رول حرارتی، کارتریج ، رول فکس و ...
انواع کاترپلاتر با طرحهای و عرضهای مختلف

برندهای مختلف و عملکردهای متنوع