سرور و تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات
انواع سرورهای سری ML , DL و غیره در برندهای مختلف و معتبر برای سرویسهای مختلف و ذخیره سازی

ارائه مشاوره فنی به مشتریان در جهت انتخابی متناسب با هزینه، سرویس موردنظر و حجم کارذخیره سازی و بک آپ متمرکز و امن
مشاوران ما شما را در انتخاب بهتر یاری خواهند کرد
عرضه انواع سرورهای MLوBLوDL و تجهیزات شبکه در برندهای مختلف

ارائه مشاروه فنی، نصب و تجهیز