نصب و راه اندازی فایروال
یکپارچه سازی سامانه های امنیتی و نرم افزاری و تامین امنیت شبکه
امکان ایجاد دسترسی های مختلف جهت استفاده از اینترنت
جلوگیری از ویروسی شدن شبکه و سیستم