اجرای پروژه های مجازی سازی
بالابردن سطح امنیت و جلوگیری از تاثیر منفی نرم افزارها روی هم همراه با دسترسی به محیط کار از راه دور
افزایش عمر نرم افزارهای قدیمی ، راه اندازی مجدد سریع و عملکرد مستمر
کاهش هزینه نگهداری و تعمیرات با یکپارچه سازی سخت افزاریVDI